Vilkår for brug


Ved indgåelsen af denne aftale accepterer Kunden, at Danfoss gives adgang til
at behandle persondata leveret af Kunden i henhold til denne aftale. Kunden indestår
Danfoss for, at Kunden er berettiget til at behandle samt videregive sådanne
persondata. I tilfælde af uberettiget behandling eller videregivelse af persondata
fra Kunden til Danfoss, skal Kunden holde Danfoss skadesløs for ethvert krav,
som måtte relatere sig til sådan behandling eller videregivelse af persondata.

Data bliver behandlet af Danfoss, selskaber indenfor Danfoss A/S Koncernen, eller
tredjemand under aftale med Danfoss - alt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Danfoss gives ret til at monitorere, logge og behandle data fra ECL Comfort,
herunder bl.a. log data (tid, frekvens af brug, status), temperaturdata, brugers
regulering af applikationen i ECL Comfort

Kunden accepterer, at data bliver behandlet af Danfoss, selskaber indenfor Danfoss
A/S koncernen, eller tredjemand under aftale med Danfoss, at data vil blive anvendt
af Danfoss til brug for levering af Danfoss Energy trim ydelser, til brug for
administration af denne aftale, til brug for support under denne aftale, til
brug for analytiske og statistiske formål herunder til at forbedre og foretage
produktudvikling, og evt. til brug for direkte marketing af Danfoss relaterede
ydelser, samt at Danfoss i forbindelse med support og teknisk assistance har
ret til at foretage udbedring og regulering af installationen via online adgang,
bl.a. med det formål at reducere og forbedre teknikerbesøg.

Danfoss vil behandle data på betryggende vis, herunder sikre at kun relevante
personer har adgang hertil, at datasikkerhed er betryggende, samt at data ikke
opbevares længere tid end højst nødvendigt. Danfoss vil som udgangspunkt slette
data 3 måneder efter ophør af nærværende aftale.

Kunden er til enhver tid berettiget til at modtage information om de data Danfoss
har registreret m.v. og kan til enhver tid kræve rettelser eller sletning af
ukorrekte data, jf. gældende bestemmelser om databeskyttelse.

Kunden er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde givne samtykker helt
eller delvist. I lyset af aftalens natur, er Danfoss i så tilfælde berettiget
til at hæve aftalen.

Retur


Indlæser...